Feil

Feil

Melding av feil: Se egen instruks i retningslinjer.

Tabellen nedenfor viser de mest vanlige feil (Stig Karoliussen, NST). Brukerveiledning CMA har eget kapittel om feilsøk. PDF icon 20180612_Brukerveiledning_CMA_kommune.pdf

Hva gjør jeg når:

Forslag til løsning:

Jeg får bare bilde opp på skjermen fra oppringte studio, men ikke lyd

a) Sjekk at mikrofon er slått på i oppringte studio

b) Sjekk at volum på TV er skrudd opp i oppringte studio (fjernkontrollens volumknapp)?

c) Hvis ikke a) eller b) hjelper, bør hele VK-utstyret eller PC restartes.

d) Koble til høyttalende telefon i studio

Jeg får bare lyd fra oppringte studio, men ikke bilde

a) Sjekk at skjermen er slått på i oppringte studio

b) Sjekk at bildet er stilt riktig inn i oppringte studio

c) Hvis ikke a) eller b) hjelper, bør hele VK-utstyret eller PC restartes.

Jeg blir ufrivillig koblet ned

a) Hvis du har IP-nummer til deltakende studio foran deg, prøv å ringe opp selv

b) Ring til kontaktperson som har ansvar for oppkoblingen (studioansvarlig, IT-ansvarlig, helsenett etc)

Bildet blir hakkete pga. dårlig overføringshastighet

Koble ned og koble opp igjen

Det som står over ikke retter feilen

Ikke bruk mer tid på å rette feilen hvis vanlige problemløsingstiltak ikke hjelper. Bruk alternativ kommunikasjon f.eks. telefonmøte eller andre lokale løsninger. Sjekk opp og rett feil etter møtet.