Forberede møte

Forberede møte

Oppkoblingsprosedyre for bruk av videokonferanse HER

Ansvarlig kontaktperson inngår avtaler om møtetidspunkt med partene.

Utveksling av kontaktinformasjon før sending

Følgende opplysninger etterspørres:

  • Navn, mobilnr og epost til kontaktpersoner som skal delta på møtet
  • Antall deltakere på møtet og spesifisering av navn ved behov
  • Klare avtaler for hvem som ringer hvem og når

Møteromsbooking etter gjeldende rutiner i HF og kommuner.

Forberedelse av møterom

Foto: NST: (www.helsekompetanse.no )

 

Oppkobling

Når det er mange møtedeltakere i et videokonferansemøte kan man sende følgende skriftlige varsel til hver enkelt deltakeransvarlig.