Hurtigguide

Hurtigguide

Brukermanual tilpasset eget utstyr (Standard videokonferanse, Skype for Business eller Easy meeting feks). Eksempel, se pdf.Hver kommune er utstyrt med en Hurtigguide for bruk av videokonferanse. I tillegg finnes all informasjonen på disse nettsider.

Hurtigguide

  1. PDF icon Etablering_Hurtigguide_videokonferanse.pdfSpørsmål og svar.
  2. Fil Loggskjema_bruk av videokonferanse.docx (anbefales for all bruk fra møteromsenheter (ha i møteromsmappe) og ved bruk av CMA (worddokument på PC). Dette gir aktører en erfaringsbasert oversikt over den bruk som er til rapportering/virksomhetsrapporter etc. (Se vedlegg).
  3. Nummeroversikt møteromsenheter, virtuelle møterom og personlig videokonferanse (Kan også søkes i Norsk helsenett sine adresseregister).
  4. To eksempler på møteromsinformasjon som kan brukes som grunnlag: PDF icon 2018_Møteromsinformasjon.pdfFil 20180324_Videokonferanse_Møteromsmanual.docx
  5. Brukermanualer - eksempler. Ved bestilling, følger manual med utstyr.
  6. PDF icon Etablering_TANDBERG TRC5 hurtigguide - VIJU.pdf
  7. PDF icon 20171018_Brukerveiledning_CMA.pdf