Kompetansepakken

Kompetansepakken

Kompetansepakken 

Aktiviteter

  1. Tilrettelegging, opplæring kursansvarlige/foredragsholdere og gjennomføring av et prioritert kompetansetilbud

  2. Prosedyreutforming – kompetansetilbud som del av retningslinjene i avdelinger/enheter

Mål

"At HF/kommuner skal bruke videokonferanse aktivt i gjennomføring av kompetansetilbud og møtevirksomhet i samarbeid med hverandre og med andre samarbeidspartnere".