Nettverk

Nettverk

For å sikre vellykket bruk av videokonferanse, har nettverk stor betydning for kvalitet på lyd- og bilde overføringen. Videokonferanseenheter bruker kommunikasjonsstandarden H.323 over IP (Internet Protocol). Dette er  vanlig standard for profesjonelle systemer som er utbredt i helsevesenet og verden for øvrig. Den er moden, godt utprøvd og akseptert i markedet. Utviklingsprosessen er åpen, transparent og ikke-diskriminerende.

Å stille krav om støtte for H.323 ved anskaffelse av utstyr for videokonferanser vil medvirke at det er mulig å gjennomføre videokonferanse uavhengig av valg av videokonferanseutstyr.

Sjekk din egen og den andre parten sin infrastruktur slik at man vet om det er mulighet for toveiskommunikasjon.

Dette er et viktig punkt som kan være lett å glemme, men som kan ha store følger for både kostnader og hvor godt videokonferanse fungerer.

Norsk Helsenett

Videotjenesten i Norsk helsenett SF er det anbefalte nettverk for aktører i helse- og sosialsektoren i Norge. Deres videotjeneste gir tilgang til oppsett, gjennomføring og overvåkning av videokonferanse mellom flere deltakere – til møter, undervisning, diagnose og behandlingsassistanse.

Bestillingsskjema for opprettelse av videotjeneste.

Norsk Helsenett anbefaler at man tar utgangspunkt i at hver samtale på videokonferanse krever 1,3 Mb. Når det gjelder video på hjemmekontor/sykehjem/andre kontorer, så har de ingen "krav", men det er anbefalt å ha en kapasitet på minst 1 Mb (på både upload og download), og helst 2 Mb.

STATUS VIDEOTJENESTEN 2017

NHN - Status Videotjenesten from Norsk Helsenett on Vimeo.