Sikkerhet

Sikkerhet

Samhandling skal foregå på anbefalt Risiko- og sikkerhetsanalusert nettverk og utstyr.

Norsk helsenett SF er et trygt, dedikert nettverk for kommunikasjon i helsesektoren, både internt og eksternt. Helsenettet gjennomfører kontiuerlig ROSanalyser av deres videotjeneste, både ift infrastruktur og benyttede løsninger. Disse kan bestilles ved å henvende seg til kundesenter@nhn.no

Samtaler via Norsk helsenett er kryptert og avlyttingssikkert. Dette sikrer at ingen ringer til et utstyr der det foregår møter eller pasientkonsultasjoner. Mikrofon går alltid av når det ringer på møteromsutstyr og samtaler er kryptert og avlyttingssikkert.

SI og kommuner i Hedmark og Oppland har utført en ROS - analyse relatert til bruk av videokonferanse. Denne er kvalitetsikret av SI (2014).

Videokonferanse i HF/kommuner er åpnet for tilgang fra aktører internt i helsenett og eksternt (utenfor) helsenett.

Videokonferanse i HJF/kommuner kobles ikke opp automatisk, men ved at man «tar av røret» når det ringer.

Husk

  • Sørg for at alle som er i rommet er synlig for motparten!

  • Videokonferanseutstyret er IKKE avslått selv om skjermen er svart (gjelder møteromsutstyr)!