Utstyr

Utstyr

HVORDAN SKAFFE VIDEOKONFERANSEUTSTYR?

Sykehuset Innlandet HF  bestiller videokonferanseutstyr gjennom Sykehuspartner.

Kommuner bestiller videokonferanseutstyr via eget IKT selskap.

HVEM ER RAMMEAVTALELEVERANDØR?

Videokonferanseutstyr kan anskaffes via Helsenettets rammeavtale, som er inngått på vegne av hele helsesektoren. Leverandøren er ATEA (2014-2017).  Avtalen innbefatter helseforetak (HF), institusjoner, kommuner med fler, som er Norsk helsenett sine kunder. 

EKSEMPLER PÅ UTSTYR

 
Cisco Meeting App (CMA)
  • Gratistjenester for kunder av Norsk Helsenett SF (HF, kommuner, private institusjoner).
  • Kommuner og andre enn HF bestiller en tilgang direkte, eller via IKTselskap, hos kundesenter@nhn.no.
  • HF bestiller via eget IKT selskap som feks Sykehuspartner, HemIT, Helse Nord IKT, Helse Vest IKT eller andre.
  • Du mottar en epost med ditt nummer (direkte) og ditt nummer til eget virtuelt møterom. TA VARE PÅ DENNE!!!!!
  • PDF icon 20180612_Brukerveiledning_CMA_kommune.pdf