Sjeldne diagnoser

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

 

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). NKSD samordner alle kompetansesentrene for personer med sjeldne diagnoser. Finner du ikke din diagnose i oversikten, kan du ringe Sjeldentelefonen.  Sjeldentelefonen gir informasjon om sjeldne diagnoser og tjenestetilbud. 

Sjelden.no

Kunnskap endrer liv – Sjelden.no

Sjelden.no er læringsportalen for fagpersoner og tjenesteytere som har behov for kunnskap om sjeldne diagnoser. Vi tilbyr oppdaterte, relevante og tilgjengelige kurs og digitale læringsressurser med høy kvalitet.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser arbeider for kompetanseutvikling, kompetansespredning og likeverdige tjenester. Digitalisering av feltet læring og kompetanseutvikling gir oss et stadig større mulighetsrom og flere kanaler for å formidle kunnskap effektivt. Sjelden.no skal bidra til at relevant, kvalitetssikret kunnskap er tilgjengelig for våre målgrupper når behovet for informasjon om sjeldne diagnoser er tilstede. 

Sjelden.no er organisert med en stab og en fagredaksjon. Staben består av redaktør, kursutviklere og multimediaprodusent. Sammen med fagredaksjonen bygger staben et tverrfaglig kompetansemiljø for digital kunnskapsdeling.

Det første skrittet på veien mot likeverdige tjenester for personer med sjeldne diagnoser starter med kunnskap. Læringsportalen Sjelden.no skal tilby fagpersoner og tjenesteytere kunnskapen de trenger, når de trenger den. 

Videokonferanse

NKSD sine sentre har erfaring med videokonferanse i veiledningstjenester og i kompetanseutvikling. 2014-2015 har de etablert felles videokonferanseorganisasjon i alle sentre som skal bidra til økt videokonferansesamhandling (Mer info her: Sjelden samhandling). 

Kompetansetilbud via videokonferanse

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Tuberøs sklerose og epilepsi - fagkurs 25. oktober 2017

Dravet syndrom og epilepsi 10. november 2017

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser tilbyr jevnlig fagkurs via videokonferanse (filmer fra fagkurs) - OM FAGKURS

Videokonferanse og sjelden samhandling from Frambu senter sjeldne diagnoser on Vimeo.

Effektiv bruk av ny teknologi i sjeldenfeltet from Frambu senter sjeldne diagnoser on Vimeo.