Prosedyrer

Prosedyrer

Her presenteres prosedyrer som er utformet og tilpasset ny samhandlingsform med bruk av videokonferanse.

Medisinskfaglige prosedyrer forøvrig finnes i Kvalitetssytemet i den enkelte kommune og HF.

Prosedyrer:

  1. Prosedyre for oppkobling videokonferanse
  2. Prosedyre behandlingsmøte/ansvarsgruppemøte/samarbeidsmøter
  3. Prosedyre Second Opinion
  4. Prosedyre Fagmøter
  5. Registrering av videokonferanse i COSDOC
  6. Registrering av videokonferanse i DIPS