Prosessgrunnlag

Prosessgrunnlag

Pasientforløpsprosessen er basert på:

  • Fagprosedyre for suicidale pasienter, under utvikling ved Sykehuset Innlandet HF(SI)

  • Enkel kartlegging av samhandlingsbehov – PsykiØsterdal (2013)

  • Gjennomført verdistrømanalyse på workshop 28. november (2013)

  • SIHFs behandlingslinjer

  • Presentasjon av behandlingslinjer og pasientforløp presentert på www.helsebiblioteket.no 

  • Veileder om helhetlige pasientforløp.