Gjennomføring

Gjennomføring

Tilskuddsordningens samhandlingsmidler (Helsedirektoratet), har en tidsperiode fra bevilgede midler i 2014 (september) til rapporteringsfrist 1. april 2015.

PsykiØsterdal 2014 skal gjennomføres i denne tidsperioden. Fremdriftsplan finnes HER.

For å lykkes med etableringen av telemedisinsk samhandling følger prosjektet etablerte "Veikart for innføring".

Veikartet består av fire innsatskategorier:

  1. Forankring
  2. Kartlegging
  3. Tjenesteutvikling
  4. Etablering og organisering av samhandlingstjenester

For å sikre videre drift er det viktig med tilstrekkelige kontrolltiltak.

Vi ser allerede idag de forventede gevinster.

Sluttrapporter med mer detaljert informasjon om erfaringer finnes HER.