Metode

Metode

PsykiØsterdal gjennomfører tjenesteinnovasjon basert på «Veikart for innføring av telemedisinske samhandlingstjenester», (2012-2015):

  1. Teknisk kartlegging og oppgradering av nettverk tilpasset bruk av videokonferanse i helsesektor.
  2. Kartlegging av samhandlingsbehov innen psykisk helsevern.
  3. Pasientforløpsbeskrivelse av 3 pasientforløp: Akutt psykiatri, Demens, Rus og psykiatri (ROP)
  4. Utformet nye prosedyrer tilpasset ny samhandlingsform: Prosedyre behandlingsmøte/ansvarsgruppemøte/samarbeidsmøter, Prosedyre Second Opinion, Prosedyre Fagmøter, Registrering av videokonferanse i COSDOC, Registrering av videokonferanse i DIPS
  5. Skriftlig forslag til revidering av Tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner og forslag til 3 nye samhandlingsrutiner.
  6. Retningslinjer for bruk av videokonferanse, opplært personell og avklart drift og support (2014)
  7. Retningslinjer, jus, risiko og sikkerhet (2014)
  8. Risiko- og sikkerhetsanalyse (ROS), for bruk av videokonferanse (2015)
  9. Retningslinjer for tilrettelegging av fagtilbud via videokonferanse og gjennomført kompetansetilbud innen demensomsorg (2014)
  10. «Veikart for innføring av telemedisinske samhandlingstjenester», samlet dokumentasjon for gjenbruk i videre utrulling og innføring av samhandlingstjenester på alle fagområder. Betydelig markedsføring er også nødvendig.

Dette er plattformen for videre utrulling av videobaserte helsetjenester i Fjellregionen i samhandling med HF.