Milepæler

Milepæler

M

Leveranse

Start

Slutt

M0

Forankring - når prosjektet er oppstartet og administrativ, faglig og teknisk forankring er gjennomført i regionen

25. august

1. april 2015

M1

Forankring - når ROS – analyse er ferdigstilt

September

Desember

M2

Tjenesteutvikling - når workshop er gjennomført

25. August

Oktober

M3

Tjenesteutvikling - når etablering av videokonferanseorganisasjon og brukeropplæring i gjenstående kommuner er gjennomført

25. august

Februar

M4

Tjenesteutvikling - når tjeneste er igangsatt

November

April

M5

Etablere driftsforankring - når driftsforankring er etablert

25. august

April

M6

Når sluttrapport er ferdigstilt, presentert og levert

Februar

April