ROP - Henvisning/bekymring

ROP - Henvisning/bekymring

Pasient med samtidig alvorlig ruslidelse og psykisk lidelse har samme rett til vurdering av nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunen og helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten som alle andre pasienter. Dette er fastsatt i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og § 2-1b. Pasient har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten dersom han/hun kan ha forventet nytte av denne og at kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt.

Kommunenes ansvar innebærer at de er en svært viktig arena for kontaktetablering, kartlegging, behandling og oppfølging av personer med ROP-lidelser.

HF har ansvar for å samordne vurderinger og inntak for at pasienter med en ROP- lidelse får et samordnet og integrert behandlingstilbud. I alle HF bør det etableres rutiner for tidlig å avdekkes og følge opp personer med ROP- lidelser.

ROP - henvisning: