ROP - Utskrivning

ROP - Utskrivning

Samhandling mellom ulike enheter og nivåer; behandling av ROP - pasienter innenfor HF må skje i aktivt samarbeid med kommuner både før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder også for institusjoner uten driftsavtale med HF. Når arbeidet med IP er startet opp i spesialisthelsetjenesten, bør det så raskt som mulig og i samsvar med tjenestemottakers samtykke, tas kontakt med riktig instans i kommunen for å etablere samarbeid om planprosessen videre.  Kommunen og NAV har i fellesskap ansvar for å sørge for at alle personer med ROP - lidelser får et samordnet og integrert oppfølgingstilbud i kommunen. Samarbeid mellom nivåer og innenfor nivåer bør skje gjennom samarbeidsavtaler som må formaliseres. For den enkelte person er det IP som presiserer samarbeidet. Det bør utformes samarbeidsavtaler mellom enheter knyttet til enkeltpasienter. 

ROP - Utskrivningsforløp