Nyheter

Helsedirektoratet inviterer til fagseminar om arbeidet med å følge opp regjeringens tverrsektorielle strategi om et aldersvennlig samfunn – flere år flere muligheter.

På fagseminaret vil det bli presentert ny kunnskap fra SSB om befolkningsutviklingen i kommunene mens Senter for velferds- og arbeidslivsforskning v/Høyskolen i Oslo og Akershus vil presentere tre forskjellige helt nye forskningsrapporter om samfunnsutviklingen og eldre.

Dette er:

·         Hvordan kommunene planlegger for en aldrende befolkning og hvilke tiltak de har v/NIBR og NOVA

KUNNSKAP OM ETTERLATTE VED SELVMORD OG FOR MENNESKER MED EGENERFARING ELLER PÅRØRENDEERFARING MED PSYKISK SYKDOM.

Forskningsdagene 27. september:

Mette Lyberg Rasmussen, ph.d. og psykolog: «Selvmord hos unge menn» 
Tema: Verdien av kvalitativ forskning. 
Nina Helen Mjøsund, ph.d.: «God psykisk helse - fra hva til hvordan» 
Tema: Verdien av medforskere med egenerfaring

Granheim lungsykehus tilbyr i høst nye KOLSkurs for ansatte i kommuner! 

Granheim har tilbudt dette tidligere og flere kommuner kan da samle sine ansatte i egne møterom med videokonferanse, eller delta direkte fra personlig videokonferanse.

Gangsteryoga skal hjelpe innsatte ut av kriminaliteten.

Psykisk helsevern når ikkje ut til alle som treng effektiv behandling. Omfanget av psykiske helseplager er aukande og konsekvensane er store både for individer og økonomi.Ny teknologi kan bidra til å auke tilgangen på psykologiske helsetenester, men korleis utfordrar teknologien dagens organisering?

Konferanse 21. november 2017!

 
 

Sider