10 gode grunner til å bruke videokonferanse

10 gode grunner til å bruke videokonferanse

#1 Pålitelighet: «Force majeure» Hold møtet uansett vær, flyforsinkelser, eller andre hindringer på vei til møtet. Vær beredt til å delta, uavhengig av hvor du er plassert. 

#2 Øk produktiviteten: Arranger videokonferanse så mye som du behøver for å få jobben utført. Husk på tiden når du tok en telefon for å følge opp leveranser. Nå kan du bruke levende bilde i samtalen, det bedrer mulighetene for at jobben blir gjort.  Vanlige møter blir også mer strukturerte, produktive og mer fokuserte enn vanlige møter.

#3 Effektivitet: Vær på to steder samtidig (eller nesten samtidig) –Ringerike kl 08:00 am og Drammen 08:30, Bærum 09:00 og Kongsberg kl. 10.00 uten forbruk av verken diesel, bensin, asfalt eller gummi. Uten fare for møtekollisjoner med andre trafikanter.

#4 Spar tid: Du trenger bruke tid på å reise og man trenger ikke vente på reisende som skal ankomme for å ha et effektivt møte. Det er ingen tid som trengs til å henge av frakken, finne sin plass ved bordet eller oppkobling av medbrakt utstyr. Man kan istedenfor konsentrere seg om agenda.

#5 Forbedre ansattes overskudd og arbeidsglede: Mye reising er slitsomt og norske veier er dårlige.

#6 Spar penger: Parkering, Bom, Diesel, Diett, Kjøregodtgjørelser, Overtidsbetaling.

#7 Strammere Sikkerhet: Hold samtalene og hemmelighetene innenfor møtegruppen.  Kommer mange til et møtelokale blir det ofte «småmøter» avholdt også utenfor møterommet. Mindre prat utenfor møterommet dess vanskeligere blir hemmeligheter tilgjengelige for uvedkomne.

#8 Øk sikkerhet: Man skal forberede seg på det verste og håpe det beste. Unngår man forflytning av personell reduseres risikoen tilsvarende. Redusert bruk av bil er også god miljøpolitikk!

#9 Bekvemmelighet: Møtelokalet inviterer til fleksibilitet i deltagelsen uten at man blir forstyrret av mennesker som går inn og ut av møtelokalene. Ønsker man «plutselig» å ha med en ekspert, men han er «ikke på huset»?  Bare ring og be han koble seg opp....

#10 Øk produktiviteten: Har du lagt merke ti #9?  Alle grunnene nevnt til nå summert til sammen med et grønt avtrykk på en møtevirksomhet som bygger bedre samhold blant de deltakerne enn det en telefonkonferanse kan gjøre, er grunn god nok til å nevne en gang til.

(ref.Vestre Viken HF)