Administrativ standard

Administrativ standard

Planlegging

Telemedisinske konsultasjoner må, som for andre konsultasjoner og henvisninger, følge den medisinske enhetens fastlagte prosedyrer.

Med hensyn til fortrolighet og sikkerhet er en videokonferansekonsultasjon likestilt med en ordinær konsultasjon. Som ved ordinær konsultasjon må derfor en videokonferanse konsultasjon foregå i omgivelser der uvedkommende ikke har adgang.

Infrastruktur

Videokonferansekonsultasjonen må bare foregå på infrastruktur godkjent og levert av Norsk helsenett.