Bruke videokonferanse

Bruke videokonferanse

Lyd

Lyd er viktig og den overføres veldig godt, så unngå unødig støy i rommet under sending. 

Lyd er viktigere enn bilde og dårlig lyd godtas ikke!

Mikrofoner er veldig følsomme, slik at bakgrunnsstøy lett fanges opp og oppleves som støy. For å unngå ekko og bakgrunnsstøy under sending fra møteromsutstyr og kontorløsninger, skal alle ha mikrofonen slått av når de ikke snakker fra eget studio. Unngå rasling med papir, klikking på kulepenn og småprating under sending.

Kamera

Møteromsutstyr styrer kamera via fjernkontroll (Vedlegg 1 og 2). Kamera kan også styres hos mottaker, om vedkommende er på samme type utstyr. Dette avklares mellom partene.

Teknisk informasjon

Bruke videokonferanse