Definisjoner

Definisjoner

Den vanligste definisjonen, som er vedtatt av EU-kommisjonen i 1990, sier at telemedisin er:

"Undersøkelse, overvåking og administrasjon av pasienter og opplæring av pasienter og personal ved hjelp av systemer som gir tilgang på ekspertise og pasientinformasjon, uavhengig av hvor pasient og kompetanse er geografisk lokalisert"[1].


Telemedisin er en metode for å tilby helsetjenester over avstand, der man flytter informasjon om pasienten, istedenfor pasienten, noe som medfører at avstanden mellom pasienten og den medisinske kompetansen er av mindre betydning. NST sier på sine websider:

”Telemedisin er bruk av IKT til samhandling om helseformål. Det handler her om å forflytte eller utveksle pasientinformasjon istedenfor pasienten.”


Telemedisin er ingen medisinsk “disiplin” som andre medisinske fagområder, men kommunikasjonstjenester som gjør det mulig å utnytte medisinske ressurser på en ny og bedre måte. Dette gir også pasientene en mulighet for å ha direkte kontakt med helsepersonell fra eget hjem, enten via PC, mobiltelefon eller TV (NST, 2013).

 

[1] EUs programme AIM, Advanced Informatics 1991