Etablering

Etablering

Nå er tjenesten tilpasset og det er klart for utprøving og etablering av den nye tjenesteformen. Om det er behov for store tiltak eller kun mindre justeringer, er det uansett nødvendig med en oppsummering av erfaringer. Før nye, tjenester innen andre fagområder kan innføres som en del av kommunens tjenestetilbud, må stegene “Utvikling”, “Utprøving” og “Evaluering” repeteres. Oppskalering av antall deltakere som tar i bruk teknologien bør skje gradvis.

VIKTIG

  1. Tilrettelegg for retningslinjer og dokumenter disse før oppstart

  2. Informasjon (god og bred informasjon om oppstart, jfr pkt om forankring. Informer mer og enda mer…).

  3. Opplæringsplan etableres og gjennom føres

  4. Evaluering (innsamling av erfaringer som grunnlag for om det er behov for store tiltak eller kun mindre justeringer av tjenesten og vurdering av videre utviklingspotensiale).