Forankring

Forankring

Forankring er nødvendig på politisk, administrativt og helsefaglig nivå og foregår på tvers av alle aktiviteter og underveis gjennom hele prosjektperioden.

HF og kommuner må beslutte mål og planer for samarbeidsprosjektene, samt for egen organisasjon. Da kan dette bidra til en vellykket etablering av nye varige tjenesteformer.

Planlegg prosjektet

  1. Lag en prosjektplan, målbare mål, realistiske aktiviteter, vurder tidsbruk, prosjektdeltakere med representanter fra alle kommuner i det interkommunale samarbeidet og forankre prosjektledelse.

  2. Det anbefales å etablere et tverrfaglig team innen helse/utvikling, IKT, med interesse for utviklingen og nye samhandlingsformer, som en permanent ordning.

  3. Skaff nyttig kunnskap og erfaring fra andre som arbeider med utvikling av teknologistøttede helsetjenester.

Personvernhensyn

  1. Vurder alltid sikker ivaretakelse av personvern i nye tjenesteformer. Følg nasjonale veiledere og personvernprinsipper[1] jfr Datatilsynets,7 steg til innebygd personvern".

 

Informasjon/markedsføring

Helseforetak

 

Ledelse, avdelinger, IKT og driftsavdelinger, prosjektaktiviteter

Kommuner

 

Kommunalsjefer, rådmenn, helseledere, praksiskonsulenter, sykehjem, kommunehelsetjeneste, IKT selskaper

Regionale Helseforetak

Ledelse, andre HF og regioner og IKT selskap

Andre

Norsk Helsenett SF, rammeavtaleleverandører, Høgskoler, universitet og andre samarbeidspartnere