Journalføring

Journalføring

Konsultasjoner via videokonferanse journalføres iht. journalforskriften, på samme måte og etter de samme grunnleggende prinsipper som gjelder for ansikt-til-ansikt konsultasjoner. Ved bruk av telemedisin må det avklares hvem av partene som skal føre journal. Normalt følger journalførings­ansvaret behandlingsansvaret. Det anbefales at det vurderes hvorvidt konsultasjonen i tillegg til å bli journalført av den som har behandlingsansvaret, også skal dokumenteres av den som gir råd, eller bidrar i utrednings- og diagnosevurderinger.