Kartlegging

Kartlegging

VIKTIG:

  • Kartlegging - helsefaglige samhandlingsbehov og kompetansebehov

  • Kartlegging – teknisk (eksisterende infrastruktur, eksisterende videokonferanseutstyr, nettverksoppgraderinger, kostnadsestimat for etablering av videokonferanseutstyr, kostnader må inn i organisasjonenes budsjett, utforming anbudsrunder/innkjøp/installering)

Kartlegging - tekniske muligheter

HF har tilstrekkelig bredbåndskapasitet, mens kommuner har mer varierende status. I 2017 forekommer ofte status på bredbåndskapasitet på alt fra 2-10 MB (gjerne på deling flere kommuner), for de kommuner som har minst oppgradert nettverk. Helsenettet mener at interkommunale samarbeid, med felles knutepunkt med tilknytning til helsenett, som gjør at kommuner betaler ett felles abonnement, er veien å gå. (NHN, 2014). For å tilrettelegge for dette er det nødvendig med kartlegging av infrastruktur og nødvendig oppgradering.

Kartlegging - samhandlingsbehov

Brukernes (helsepersonell/pasientgrupper) behov må alltid være utgangspunktet for å ta i bruk nye teknologistøttede helsetjenester. Bestem hvilke brukergrupper prosjektet skal rette seg mot og skaff en overordnet forståelse av behov som skal dekkes.

Kartlegging er en viktig og nødvendig prosess for å forstå meningen med teknologi, hvordan den vil påvirke tjenesten, samt forstå de potensielle gevinster, som er en viktig del av implementeringsprosessen (Mair et al., 2012). Kartleggingsprosessene har vært med på å gi regionen et vurderingsgrunnlag for den videre prosess.