Kompetansepakken

Kompetansepakken

Kompetansepakken ble gjennomført i PsykiØsterdal 2013 (Vår 2014).

Aktiviteter

  1. Tilrettelegging, opplæring kursansvarlige/foredragsholdere og gjennomføring av et prioritert kompetansetilbud

  2. Prosedyreutforming – kompetansetilbud som del av retningslinjene i Fjelllregionen

Mål

At kommunene og SI skal bruke videokonferanse aktivt i gjennomføring av kompetansetilbud og møtevirksomhet i samarbeid med hverandre og med andre samarbeidspartnere.

Kompetansepakken har utformet egne læringsmål for de involverte kompetanseansvarlige.

Gjennomføring

Kurs 1:

"Tvang – helst ikke! En gjennomgang av Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A"

Foredragsholder: Lise Berg Johnsen, SI (45 deltakere)

Kurs 2:

"Hvordan forstå og håndtere utfordrende atferd hos personer med demens»"

Foredragsholder: Ritt Nielsen, SI (71 deltakere)