Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Norsk Helsenett SF

Kontakt for spørsmål, melde feil/avvik i Norsk Helsenett SF gjøres via eget skjema.

Kontaktpersoner teknisk:

​Stein-Tore Øien, ​Tjenesteansvarlig, Norsk helsenett SF; Tlf: 98289837; Epost: Stein.Tore.Oien@nhn.no   

Robert Reinholdtsen, driftsingeniør, Norsk Helsenett SF; Tlf: +47 913 31 902; Epost: Robert.Reinholdtsen@nhn.no

ATEA (leverandør)

Ansvarlig for ATEA Hedmark og Oppland: Åge Østerhaug; Tlf: 90219246 ; Epost: age.osterhaug@atea.no

CISCO

Terje Olsen, Cisco Sales manager, Tlf: 98289847; Epost: terjeols@cisco.com

Seevia

Jørn Mikalsen, Adm Dir, Seevia AS; Tlf: +47 91 71 55 55; epost: jorn.mikalsen@Seevia.no; Video: jorn.mikalsen@Seevia.no

HF

Marit Dammen, Prosjektkoordinator telemedisin og VK; Tlf: 911 85 042; Epost: marit.dammen@sykehuset-innlandet.no

Sykehuspartner

Øystein Holter, VK-rådgiver, Sykehuspartner; Tlf   ; Epost: oyholt@sykehuspartner.no

Kommuner

​Bodil Helene Bach, Prosjektkoordinator SMARTsam SIHF, Tlf: 92060898; Epost: bodil@bbach.no

Folldal kommune (PsykiØsterdal)

Ola kroken, IT – sjef; Tlf: 97788779; Epost: ola.kroken@folldal.kommune.no

Tynset kommune (PsykiØsterdal/SMARTsam)

Bjørn Lillebo, IKTrådgiver; Tlf: 901 25 899; Epost: Bjorn.Lillebo@tynset.kommune.no  

Os (PsykiØsterdal)

Jukka Peramaa, IKTrådgiver; Tlf: 928 56 409; Epost; Jukka@os.kommune.no

Tolga (PsykiØsterdal/SMARTsam)

Kristofer Storruste, IKTrådgiver; Tlf: 911 25 502; Epost: kristofer.storruste@tolga.kommune.no

Alvdal (PsykiØsterdal)

Øyvind Streitlien, IKTrådgiver; Tlf: 913 24 648; Epost; oyvind.streitlien@alvdal.kommune.no

Rendalen (PsykiØsterdal/SMARTsam)

Tord Busterud, IKTrådgiver; Tlf: 62 46 84 27; Epost: Tord.busterud@rendalen.kommune.no

Røros (PsykiØsterdal)

Inge Hånes, IKTrådgiver; Tlf: 72419418; Epost: inge.hanes@roros.kommune.no

Engerdal (PsykiØsterdal/SMARTsam)

Øyvind Storsveen, IKTrådgiver; Tlf:  90175554; Epost: Oyvind.storsveen@engerdal.kommune.no

Hamar kommune (TeleMedHamar/SMARTsam)

Jan Vidar Lonkemoen, IKT - rådgiver; Tlf: 98204847; Epost: jan.vidar.lonkemoen@hamar.kommune.no

Hedmark IKT

Frode Hjemtland; Epost: frode.jemtland@hedmark-ikt.no 

Nord-Odal (SMARTsam)

Paul Reidar Løsnesløkken, Datakonsulent, Nord-Odal; Tlf: 90730803; Epost: Paul.Reidar.Losneslokken@edu.nord-odal.kommune.no

Eidskog (SMARTsam)

Tom Stian Bjerk, IKT – konsulent, Eidskog kommune: Tlf: 62 83 36 40; Epost: tom.stian.bjerk@eidskog.kommune.no

Grue (SMARtsam)

Agnete Bekkesletten, Enhetsleder - Servicetorg, kultur og IKT, Grue kommune; Tlf: 970 47 062; Epost: agnete.bekkesletten@grue.kommune.no

Kongsvinger (SMARTsam)

Per Ivar Sveheim, IKT – ansvarlig Kongsvinger kommune; Tlf: xxxxxxx; Epost: Per-ivar.sveheim@kongsvinger.kommune.no

Elverum (SMARTsam)

Oppdatering kommer

Valdres - Nord-Aurdal og Sør-Aurdal (TelemedValdres/Samhandling i Valdres/SMARTsam)

Arne Haug, Videokonferanseansvarlig IKT Valdres; Tlf: xxxxxx; Epost: Arne.haug@iktvaldres.no