Om videokonferanse

Om videokonferanse

Videokonferanse defineres som toveis/flerveis lyd- og bildeforbindelse. Deltakerne kan se og høre hverandre, men er geografisk atskilt. Videokonferanse kan brukes mellom to eller flere studio, og kan benyttes til for eksempel undervisning, veiledning, møtevirksomhet og pasientkonsultasjoner. Videokonferanseenheten består gjerne av en til to TV-skjermer, kamera, mikrofoner og høyttalere.

Videokonferanseutstyr kan inndeles i tre hovedkategorier:

  1. Møteroms – utstyr (el spesialisert for mobil bruk ved pasientseng for eksempel)
  2. Desktop – utstyr (enkel kontorpult – løsning)
  3. PC - løsning (for eksempel Jabber video eller andre løsninger på PC)