Prosedyre

Prosedyre

Prosedyre for tilrettelegging av fagtilbud på videokonferanse

Hensikt og omfang

Hensikten med elæring (nettbasert kompetansetilbud inkludert videokonferanse) er å tilby mer effektiv kompetanseutvikling til ansatte.

Prosedyren omfatter tilrettelegging av Fagtilbud på videokonferanse.

Ansvar og myndighet.

  • Kommuner i Fjellregionen
  • Sykehuset Innlandet HF

Målgruppe

  • Ansatte i helse- og sosialsektor i kommuner
  • Ansatte i Helseforetak

Handling

1.Opprett kompetanseansvarlig for det enkelte undervisningsopplegg

2.I planlegging kan «Sjekkliste for Fagtilbud» være nyttig verktøy (Vedlegg 1)

3.Tilrettelegging av Fagtilbud kan gjøres med bruk av verktøy fra «Kompetansepakken»:

Eksempel og detaljerte prosedyrer, se kvalitetshåndbok.

  1. Eksempel på invitasjon til Fagtilbud
  2. Godkjenning av Fagtilbud
  3. Eksempel på kursbevis
  4. « Sjekkliste for deg som skal være deltaker på videokonferanse_2014.pdf
  5. « Sjekkliste for deg som skal være foreleser på videokonferanse_2014.pdf
  6. Eksempel på evalueringsskjema for Fagtilbud

Mer informasjon om muligheter og nettbaserte kurstilbud finnes på www.helsekompetanse.no

Hele kompetanseprosedyren finnes  100414_Prosedyre_Kompetansepakken_PsykiØsterdal.pdf.