Systemansvar

Systemansvar

I tillegg til det personlige ansvar det enkelte personell har, har også de enkelte virksomhetene et ansvar for å sikre helsetjenester av høy kvalitet. Systemansvaret er først og fremst arbeidsgivers ansvar for å legge til rette for en organisering av virksomheten som sikrer at helsepersonell kan utføre sitt arbeid på en forsvarlig måte. I dette ligger også det å ha på plass rutiner, systemer og teknologi som ivaretar informasjonssikkerhet og taushetsplikt.  Vedlikehold og oppdatering av telemedisinsk utstyr er også et systemansvar.

Selv om linjekapasitet ikke er lovregulert, tilsier erfaringer at for å ha videokonferanse som sikrer god nok kvalitet i pasientkonsultasjoner bør man ha tilgang på 1,3 Mb linjekapasitet for desktopløsninger, 2 Mb linjekapasitet for studioløsninger og 6 Mb linjekapasitet for presentasjon av bilder i full HD-kvalitet.


Lenker

Rapporten «Videokonferanse i Nord-Østerdalen; Kostnadsbehov relatert til utstyr og nettverk for bruk av videokonferanse i Nord Østerdalen/Fjellregionen»; 2013