Tjenesteutvikling

Tjenesteutvikling

For å utvikle eller tilpasse en samhandlingstjeneste, må man finne ut hvem som skal samhandle med hvem og hvordan gjennom hele pasientforløpet.

For å utvikle eller tilpasse en samhandlingstjeneste, må man finne ut hvem som skal samhandle med hvem og hvordan gjennom hele pasientforløpet.

Det kan derfor være lurt å beskrive tjenesten som en behandlingslinje eller pasientforløp. Noen behandlingslinjer finnes ved HF, disse kan utvides for å tilpasses den samhandling som skal foregå.

Som en del av forankringen er det nødvendig at nye tjenesteform dokumenteres og integreres i eksisterende Tjenesteavtaler, Samhandlingsrutiner og lokale prosedyrer.

En tjenesteutvikling kan bestå av:

Workshop

  • Beskrive aktuell tjeneste i dag som grunnlag for innføring av teknologi i samhandlingsforløpet

  • Beskrive og godkjenne endringer i pasientforløp, utforme konsept og erfaringer

Beskrivelse av nytt tjenesteforløp

  • Fremstille nytt tjenesteforløp tekstlig og med lenker til eksisterende og nye prosedyrer

  • Justering etter en prøveperiode, før ferdigstillelse

Formalisering

  • Utforme avtaler mellom partene gjennom Tjenesteavtaler og Samarbeidsrutiner

  • Sikre registrering i DIPS og kommunale EPJ (Profil, COSDOC mm), gjennom egen kode for telemedisinske konsultasjoner