Veikart for innføring

Veikart for innføring

Veikart for innføring av videobaserte samhandlingstjenester er et hjelpemiddel for de som jobber med utvikling av nye samhandlingstjenester mellom HF og kommunene.

Veikartet vil lose deg fra start via planlegging, tilrettelegging, utprøving, evaluering og ny praksis i din kommune. Det fullstendige veikartet med tilhørende dokumentasjon for PsykiØsterdal finnes i Kvalitetslosen.

For å lykkes med etableringen av telemedisinsk samhandling må følgende grunnpilarer være tilstede:

  1. Tjenesten må være forankret i foretakets/kommunenes ledelse og organisasjoner for alle involverte parter

  2. Tjenesten må imøtekomme et reelt medisinsk og/eller ressursmessig behov

  3. Brukernes behov må alltid ivaretas

  4. Teknologi som innføres som rutine, må være kommersielt tilgjengelig

Punktene som her beskrives er uavhengige av medisinsk fagområder.