DPS Tynset

DPS Tynset

Distriktspsykiatrisk senter Tynset (DPS Tynset) er lokalisert ved sykehuset, men er en avdeling av Divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet.
DPS består av døgnenhet og poliklinikk.

Vårt opptaksområde er primært kommunene Tynset, Tolga, Os, Alvdal, Folldal, Stor-Elvdal, Engerdal og Rendalen. DPS gir et
allmennpsykiatrisk tilbud i opptaksområdet til sykehuset innenfor frivillig psykisk helsevern.

DPS Tynset sender ut nyhetsbrev fortløpende gjennom året til sine samarbeidspartnere. Nyhetsbrevene presenteres nedenfor.

2015

Nyhetsbrev_Februar_2015.pdf

Nettside_desember2015.pdf