Meldingsutveksling

Meldingsutveksling

«M» - elektronisk meldingsutveksling from Helsekompetanse on Vimeo.

«M», en film om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren. Meldingens reise fra avsender til mottaker. Filmen er en del av et nettbasert kurs om drift og overvåking av meldingsutveksling som er tilgjengelig på www.helsekompetanse.no/funnke

Nasjonalt Meldingsløft

Helsedirektoratets program Nasjonalt meldingsløft hadde oppstart i 2008 og ble sluttført ved utgangen av 2011. Gjenstående aktiviteter  ble  overført til Norsk Helsenett SF  (NHN)  som gjennom Statsbudsjettet 2012, fikk ansvar for å tilby rådgivning og bistand i forbindelse med innføring av elektronisk meldingsutveksling, med spesiell fokus på kommunene.

Helsedirektoratet har sammen med involverte aktører i sektoren utarbeidet vedlagte sluttrapport for Nasjonalt meldingsløft som beskriver målsettinger, organisering, resultater og utfordringene i programmet og dets delprosjekter. Rapporten vil være viktig for det videre arbeidet med elektronisk meldingsutveksling og e-helse generelt i det den beskriver de erfaringene man har gjort og som man kan dra nytte av.

Her er link til rapporten.

Digital samhandling

Samhandling er en grunnleggende forutsetning for gode pasientforløp. Norsk Helsenett har vært ansvarlig for innføring av elektroniske meldinger gjennom program for Meldingsutbredelse, som ble avsluttet i 2014.

Kommunal utbredelse (KomUT)

KomUT-prosjektet har vært et av delprosjektene under Meldingsutbredelsesprogrammet i Norsk Helsenett og består av 5 regionale kompetanseorganisasjoner (KomUT nettverk) med koordinatorer og samarbeidskommuner.

Samordnet utbredelse (SamUT)

SamUT er et sentralt utbredelses- og koordineringsorgan knyttet til utbredelse og bruk av elektroniske meldinger i helse- og omsorgssektoren.

Digital samhandling i SI

For å implementere nye meldingstyper og følge opp nye nasjonale krav til sikker og effektiv samhandling (Nasjonalt meldingsløft) har SIHF igangsatt prosjekt "Meldingsløftet i SI". Målsettingen er at alle prioriterte meldinger i Nasjonalt meldingsløft skal implementeres og breddes.

Samhandlingsrutiner ved SIHF, relatert til meldingstjenester: