Telemedisin

Telemedisin

Telemedisin from Fabelfjord on Vimeo.

Bok om telemedisinens historie i Nord-Norge

Lessons learned from 25 years with telemedicine in Northern Norway (2015)

Call me Smart - enkel tilgjengelighet av helsepersonell

Faglunsj 2014-09-10 from Finnmarkssykehuset on Vimeo.

Terje Solvoll, forsker ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin,
ved E-helse og IKT (Forskningsseksjon for e-helse i spesialisthelsetjenesten)

Terje Solvoll forteller om kontekstsensitive systemer for mobil kommunikasjon inne på sykehus. Finnmarkssykehuset ligger an til å bli pilot for å teste ut systemet i full skala. Til nå har han gode erfaringer fra kreftavdeling på UNN.

Kommunikasjonssystemene på de fleste sykehus har flere ulemper. Trådløse telefoner, kan for eksempel medføre at leger blir forstyrret unødvendig mye. Call Me Smart vil ta i bruk kontekst informasjon, som lokasjon, legens arbeidsplan, rolle, osv, for å kontrollere kommunikasjons-tilgjengeligheten og for å opprette rollebasert kontakt.

Målet er å designe et mobilt kommunikasjonssystem basert på eksisterende infrastruktur som balanserer tilgjengelighet og forstyrrelser som helsearbeidere på sykehus opplever i løpet av arbeidsdagen, samt å integrere rollebasert kontakt. Dette skal kunne gjøres via en trådløs enhet (telefon).

Telemedisin i hud i Sogn og Fjordane

Oppfølging av KOLS pasienter mellom HF og hjem (Dalane DMS)

Mastergrad i telemedisin

Ready for the challenge? Master in telemedicine and E-health from UiT Helsefak on Vimeo.

Become a sought-after Adviser in Health Services? The Master's Programme in Telemedicine and E-health prepares students for challenging careers in health sectors and organizations as well as research and teaching in academic institutions. Les mer HER
Helsevesenet står overfor store utfordringer både i Norge og i resten av verden. Geografiske avstander, endringer i behandlingstilbud og -struktur og nye politiske rammeverk krever kreative og moderne tilnærminger til helsearbeid. Forskningsgruppen for telemedisin og e-helse ved IKM har et tett samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). Masterstudiet tilbyr kunnskap til kommunikasjonsteknologi innen e-helse. Les mer om studiet HER.