Etablering

Etablering

Etablering og organisering av samhandlingstjenester

Aktiviteter:

PsykiØsterdal 2014 skal etablere videokonferanseorganisasjon med ansvarlige superbrukere i alle involverte kommuner.

  1. Igangsettes når kommuner er involvert.

PsykiØsterdal 2014 skal innføre retningslinjer for bruk av videokonferanse som ble etablert i tidligere prosjekt.

  1. Retningslinjer er utformet og etableres i kvalitetshåndbøker i aktuelle kommuner og i HF.
  2. Retningslinjer legges også åpent tilgjengelig på felles samhandlingsside på Internett (Desember 2014).

PsykiØsterdal 2014 skal gjennomføre brukeropplæring for superbrukere og ansatte i prosjektperioden.

  1. Brukeropplæring arrangeres i januar - mars 2015.
  2. Innføringi retningslinjer til involverte deltakere fra hver kommune gjennom prosjektmøter/informasjonsmøter underveis i prosjektperioden.

PsykiØsterdal 2014 skal tilpasse og igangsette nye samhandlingstjenester i alle involverte kommuner.

  1. Kommuner igangsetter når de er klar og når de har aktuelle pasienter og behov. Det gis eiledning underveis i prosjektperioden.

Etablere driftsforankring

PsykiØsterdal 2013 har inngått avtale med IKT rådgivere i involverte kommuner om drift og supportansvar for videokonferanse. Liknende avtaler må inngås i nye kommuner som involveres.