Kompetansetilbud

Kompetansetilbud

På disse sidene presenteres kompetansetilbud som kommunenes ansatte kan benytte seg av på tradisjonell måte (oppmøte) eller som elæring (nettbaserte kurs og videokonferanse).

Sidene presenterer flere tilbud som er tilgjengelige, enten via videoonferanse, eller videoopptak av forelesninger innenfor forskjellige tema (eksempelvis ROPTV og Frambu), eller informasjonsfilmer om forskjellige tema (eksempelvis Sårtjeneste i Sunnaas sykehus HF).

Ønsker du/din arbeidsplass å tilby undervisning via videokonferanse, så er det etablert prosedyrer for tilrettelegging av fagtilbud som kan være til hjelp.

Ønsker du å lage vanlig internundervisning kan man feks følge råd fra ROPTV om bruk av multimedier i undervisningen:

"Se gjennom for eksempel 20 minutter utvalgt video, hvor undervisningen har et overordnet tema knyttet til videoinnholdet. Deretter diskutér og drøft, sammenlign med egen praksis eller enhetens praksis, eller hvordan man kan forbedre praksis hvis man ser et tydelig gap eller mangel på noe. I etterkant kan ledelsen kan planlegge eller vurdere kompetansehevingstiltak på bakgrunn av konklusjon eller oppsummering fra undervisningen. Et slikt opplegg eller noe lignende er gjennomførbart i vanlige internundervisningstimer på opp til 60 minutter."