Lenker

Lenker

Generelt

Helse Norge

Helsedirektoratet - Lenker relatert til EPJ

Elektronisk pasientjournal i omsorgssektoren

KS - Helse og omsorg

KS - Samhandlingsreformen

eResept

Kjernejournal

Nasjonaltforeningen for folkehelsen - Facebook

Nasjonalforeningen for folkehelsen - nettside

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin - Brosjyrer og faktaark

Hedmark fylke

Hedmark Fylkeskommune - nettside

Fjellregionen - Facebook

Fjellregionen - nettside

Regionrådet Sør-Østerdal - nettside

Glåmdal regionråd - nettside

Hamarregionen - nettside

Oppland fylke

Oppland fylkeskommune - nettside

Regionrådet for Hadeland - nettside

Regionrådet for Lillehammerregionen - nettside

Regionrådet for Gjøvik-regionen

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal - nettside

Nord-Gudbrandsdalen lokalmedisinske senter - nettside

Regionstyret i Valdres - nettside

Valdres lokalemedisinske senter - nettside

Helseforetaket

Sykehuset Innlandet HF - nettside

Sykehuset Innlandet HF - Samhandling

Psykiatri

Helse Norge - Psykisk helse

NAPHA (nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene)

NAPHA - Lenkeside for Psykisk helsevern

Psykiskhelsearbeid.no (Møteplass for de som er interessert i psykisk helsearbeid)

PsykNytt - Facebookside

KoRus Øst (Kompetansesenter Rus - Øst)

KoRus Nord (Kompetansesenter Rus - Nord)

KoRus Sør (Kompetansesenter Rus - Sør)

KoRus Midt (Kompetansesenter RuS - Midt)

Nasjonal kompetansetjeneste - ROP

Nasjonalt opplæringsprogram (NK ROP)

Sjeldne diagnoser

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Rehabilitering

Sunnaas sykehus HF

IKT

Norsk helsenett SF

FARTT

Utdanning

Norgesuniversitetet

Studiekatalogen - oversikt over studiesteder

eHelse

Helsedirektoratet

ehelse.no - for de som jobber med eller er interessert i e-helse, enten som beslutningstakere, utviklere eller forvaltere av e-helsetjenester. Nettstedet skal være en nasjonal informasjonskanal innenfor e-helse.

BBach: Facebook

Nasjonalt senter for samhandling (NST): Facebook

Velferdsteknologi - Arena#Samveis på Facebook

Helsedirektoratet

Helsedirektoratets videoer i egen spilleliste med kategorier.

Andre

Diabetesdagboka

Sjekkdeg.no (Lær om prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer)

NSF infografikk (om helsepolitiske vedtak i kommuner)