PsykiØsterdal

PsykiØsterdal

Prosjektet har som formål å tilby en forbedret helsetjeneste innen psykisk helsevern, «der pasientene bor ved å bruke videokonferanse. Dette skal bidra til økt brukermedvirkning, økt kompetanse hos helsepersonell, enklere tilgang på læringsressurser og kollegaveiledning i Fjellregionen.

For å nå målet er det nødvendig at kommunene i samhandling med sitt respektive helseforetak (HF), Sykehuset Innlandet HF (SI), tar i bruk teknologi for å understøtte de helsefaglige arbeidsprosesser og helhetlige pasientforløp innen psykisk helsevern, slik dette framkommer i Samhandlingsreformen.

Lederen for den nasjonale nettverksgruppen som skal bidra til implementeringen av reformen, Tor Åm, uttaler til Dagens Medisin (1/12013) at:

«Det må bygges opp støttetjenester slik at kommunene kan gjøre sin del av jobben, for eksempel videokonferanse om enkeltpasienter………»

Prosjektet PsykiØsterdals målsetning er å legge til rette for slike løsninger. PsykiØsterdal 2014, bygger på to tidligere gjennomførte prosjekt:

  1. Forprosjektet PsykiØsterdal (2012-2013)

  2. PsykiØsterdal 2013

MER OM PROSJEKTET