Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Velferdsteknologiserie TV Vest 2016

 

Kunnskapsfilm - velferdsteknologi

 

Hvordan bruke videokonferanse til koordinering og tilrettelegging i pasientens hjem?

Morgendagens omsorg (KS)

Lenger i eget liv (Listernettverket)

Vitensenteret Helse og teknologi Høgskole i Sør

Praktisk tilrettelagt undervisning i bruk av velferdsteknologi

&n

PLOAxxsvzdPi838AxKRHSy_SgDJb4fbzg_" width="560">bsp;