SMART samhandling

SMART samhandling

Om nettsidene

Sykehuset Innlandet HF (SIHF) har etablert disse nettsider som grunnlag for videokonferansebasert samhandling med 47 kommuner i Hedmark og Oppland. Her finnes informasjoner om teknologistøttet samhandling med bruk av videokonferanse mellom SIHF og deres kommuner i Hedmark og Oppland. 

Pågående utrulling innen psykisk helse, SMARTsam SIHF, bygger på tidligere samhandlingsprosjekt i samme fagfelt (PsykiØsterdal 2012 -13, PsykiØsterdal 2013 og PsykiØsterdal 2014).

Forslag til innhold sendes webmaster: bodil@bbach.no

«En helsesektor som aktivt bidrar til å utvikle og prøve ut teknologi i møte med pasientene er en omsorgsfull helsesektor. Å bruke teknologi i kommunikasjon med pasienter er ikke det motsatte av å gi nærhet og omsorg. Det er å gi mer.» (Andreassen, 2012)