Bilder

Bilder

Her er samlet endel bilder som er tatt underveis i prosessen. Tar dere bilder av møter/konsultasjoner/situasjoner som dere ønsker å dele med andre, send til bodil@bbach.no

2017

Trine "multitasking-lady" i Hamar kommune er lokal tilrettelegger for kartlegging og ellers med i prosjektteam, KommUT, TeleMedHamar.....

DPA Elverum og Hamar er med!

Kartleggingsmøte Hamar kommune 5. mai  (DPS, ROP-team, Frisklivssentral mm)

Mye læring, krever også matinntak!

Tja, bruksområder?

Døgnenheten laster ned på iPad

Elverum kommer opp!

DPS Lillehammer og BUP Hedmark sjekker funksjoner VK

Gruppe Brummunddal på workshop 2. leter på nettsiden SMART samhandling - her er forskjellige  ting som skal læres!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Full konsentrasjon!

Workshop 2. mai, gruppe Tynset i full Cisco Meeting App - trening!

Prosjektleder Marit Dammen med prosjektkkordinator Bodil Helene Bach i venstre hjørne.

Informasjonsmøter kommuner - er det en gavepakke til kommuner, eller er det ikke?

Irene i Sør-Odal er på!

Mona og Silje i Grue kommune er med!

BUP - informasjon

2014

PsykiØsterdal presentert på HelsIT i Trondheim 2014.

Bodil Bach og Marit Dammen. Foto: Morten Halvorsen.

Møte i prosjektgruppa PsykiØsterdal, med DPS Tynset i stort bilde.

Foto: Bodil Bach

Brukeropplæring, SIHF kobler seg opp.

Foto: Bodil Bach

Møtevirksomhet Tynset. Jfr legen kommunelegen som har benyttet dette mye er det

stor ressursbesparelse med bruk av videokonferanse. I et samarbeidsmøte med Sunnaas, tre parter,

med flere deltakere, var det innspart 60 arbeidstimer på ett 1 times møte om pasient som skulle utskrives.

Første workshop i 2013, DPS Tynset.

2015

Workshop på savalen 2015 - hele gjengen samlet - nymotivert!

Foto: Bodil Bach (Bachs kamera...godt hjulpet av gjest)

Ingeborg Heggem ivrig pådriver i Tynset siden 2012.

Foto; Retten

Møte med Alvdal kommune. Ida Stillerud (ROP, Fjellhelse) og Øyvind Streitlien, FARTT.

Møte med Fagutviklingssykepleier Arne Ingar Hansen, TSB, SIHF.

Testing med Tolga. Kjetil Brodahl (Fjellhelse/Tolga) og Kristoffer Storruste (FARTT).

DPS sin store pådriver ny videokonferansesamhandling, Morten Halvorsen.

Brukeropplæring for IKTpersonell i regionen 2015. VIJU og Videotjenesten i Norsk helsenett deltok med sin kompetanse.

Møte med Engerdal. Rita Tjeldnes, Hege Kathrine Finneid, Jan Ekeland og Britt Spånberg.

Møte med Rendalen. Connie Strømsmoen og Irene Stubsveen.

Fagkurs demens 2014. Foreleser: Lise Berg Johnsen, Sam-Aks.

Fagkurs demens 2014. Foreleser:  Ritt Nielsen, Sam-Aks.

Trude Sandberg, Folldal kommune. Foto: NAPHA (i forbindelse med artikkel om PsykiØsterdal).

 

 

Prosjektleder SIHF, Marit Dammen, Avdeling for forskning, eHelse og teknologi.

 

 

Tidligere kommunelege Tynset, Åse Ingeborg Borgos (nå Røros Rehabilitering). Hun er en av landets få leger som virkelig ser store gvinster med bruk av videokonferanse i samhandling rundt pasienter og i helsefaglig samarbeid!

Første brukeropplæring på Tynset (Kongsheim). Arrangert av Marit Lindberg og Ingeborg Heggem.