Bruksområder

Bruksområder

BRUKSOMRÅDER FOR VIDEOKONFERANSE

​PsykiØsterdal har beskrevet pasientforløp som grunnlag for innføring av teknologistøttede helsetjenester.

Bruksområder (som ble prioritert i PsykiØsterdal 2013 og oppstartet på en del avdelinger i SIHF og i involverte kommuner)

  1. Behandlingsmøte/ansvarsgruppemøte/samarbeidsmøter/fagmøter
  2. Rask Bistandstime (RBtime)
  3. Second opinion/vurdering/veiledning mellom kommune - HF
  4. Akutt psykiatrisk vakttjeneste starter i 2015, som en utprøving ved SIHFog utvalgte DPS (deriblant DPS Tynset).

Nødvendig dokumentasjon (prosedyrer/retningslinjer)

NYE BRUKSOMRÅDER (pågår)