Prosjekter

Prosjekter

Her presenteres samhandlingsprosjekter i SIHF og deres kommuner.

PsykiØsterdal (Bakgrunnen for SMART samhandling) (2012-2015).

SMARTsam SI (2017)